23575_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23575
Skattevekst på 6,3 prosent i januar
statistikk
2006-02-20T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapjanuar 2006

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Skattevekst på 6,3 prosent i januar

I januar i år vart det innbetalt til saman nesten 52 milliardar kroner i skatt. Dette er ein auke på 3 milliardar kroner, eller 6,3 prosent, frå same periode i 2005.

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar frå 2004 til 2005 og frå 2005 til 2006

Av totalbeløpet vart det innbetalt 26,1 milliardar kroner til folketrygda, ein auke på 7,3 prosent. 12,1 milliardar kroner vart innbetalt til statsforvaltninga, ein auke på 2,8 prosent. Til kommuneforvaltninga totalt vart det innbetalt 13,4 milliardar, ein auke på 6,0 prosent samanlikna med januar 2005. Av dette vart 11,0 milliardar innbetalt til primærkommunane, mens 2,4 milliardar vart innbetalt i fylkesskatt.

Tabeller: