23597_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23597
Skatteinntektene auka med 6,5 prosent
statistikk
2005-03-15T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapfebruar 2005

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Skatteinntektene auka med 6,5 prosent

I januar og februar i 2005 blei det til saman innbetalt 58,8 milliardar kroner i skatt. Dette er ein auke på 3,6 milliardar kroner, eller 6,5 prosent, frå same periode i 2004.

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-februar frå 2003 til 2004 og frå 2004 til 2005

Av totalbeløpet vart det innbetalt 20,2 milliardar kroner til statsforvaltninga, ein auke på 5,8 prosent. Til primærkommunane vart det betalt inn 11,3 milliardar kroner, ein auke på 8,9 prosent, medan fylka fekk redusert skatteinngangen med 10,4 prosent, til 2,1 milliardar. Folketrygda hadde ein samla skatteinngang på 24,9 milliardar, ein auke på 6,3 prosent frå same periode i fjor.

Tabeller: