23591_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23591
Skatteinntektene auka med 13,1 prosent
statistikk
2005-06-15T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapmai 2005

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Skatteinntektene auka med 13,1 prosent

I perioden januar-mai 2005 blei det til saman innbetalt og fordelt 262 milliardar kroner i skatt. Dette er ein auke på 30 milliardar kroner, eller 13,1 prosent, frå same periode i 2004.

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-mai frå 2003 til 2004 og frå 2004 til 2005

Skatteauken svarar seg i stor grad frå dei auka innbetalingane av oljeskattar i april. Av totalbeløpet vart det innbetalt 65 milliardar kroner til statsforvaltninga, ein auke på 6,6 prosent. Til kommuneforvaltninga samla vart det betalt inn 51 milliardar kroner, ein auke på 5,0 prosent, medan folketrygda fekk ein samla skatteinngang på 76 milliardar, ein auke på 5,8 prosent frå same periode i fjor.

Tabeller: