23573_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23573
Skatteinntektene auka med 8,2 prosent
statistikk
2006-03-17T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapfebruar 2006

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Skatteinntektene auka med 8,2 prosent

I januar og februar i 2006 blei det til saman innbetalt 63,7 milliardar kroner i skatt. Dette er ein auke på 4,9 milliardar kroner, eller 8,2 prosent, frå same periode i 2005.

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-februar frå 2004 til 2005 og frå 2005 til 2006

Av totalbeløpet blei det innbetalt 22,8 milliardar kroner til statsforvaltninga, ein auke på 13,0 prosent. Til kommuneforvaltninga totalt blei det betalt inn vel 14 milliardar. Dette er ein auke på 4,4 prosent i forhold til same periode i fjor. Av dette beløpet gjekk 11,6 milliardar kroner til primærkommunane, ein auke på 2,2 prosent, medan skatteinngangen til fylka utgjorde 2,5 milliardar, ein auke på 16,3 prosent. Folketrygda hadde ein samla skatteinngang på 26,5 milliardar, ein auke på 6,5 prosent frå same periode i fjor.

Tabeller: