Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2004

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Arkiv for Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
11. juni 2012 4. kvartal 2011 Oppjusterte inntekter
29. mars 2012 4. kvartal 2011 369 milliarder kroner i overskudd
20. februar 2012 4. kvartal 2011 Mindre underskudd i kommuneforvaltningen
2. desember 2011 4. kvartal 2010 Kraftig oppjustering av skatteinntektene
3. juni 2011 4. kvartal 2010 Justerte inntekter for statsforvaltningen
30. mars 2011 4. kvartal 2010 263 milliarder kroner i overskudd1
17. desember 2010 4. kvartal 2009 Justerte skatteinntekter øker overskuddet
3. juni 2010 4. kvartal 2009 Justerte inntekter for 2009
25. mars 2010 4. kvartal 2009 Lavere overskudd for offentlig forvaltning
3. desember 2009 4. kvartal 2008 Ingen store endringer etter oppdatering
22. mai 2009 4. kvartal 2008 Justerte inntekter
27. mars 2009 4. kvartal 2008 Økte oljeinntekter gav stort overskudd
26. november 2008 4. kvartal 2007 Overskuddet oppjustert med 5,8 milliarder
21. mai 2008 4. kvartal 2007 Oppjusterte inntekter og utgifter
28. mars 2008 4. kvartal 2007 Økte inntekter og utgifter

For tidligere publiseringer se også: Kommuneforvaltningen, inntekter og utgifter etter art og Offentlige innkjøp (opphørt).