Statens pensjonsfond Norge (opphørt)2. halvår 2015

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Arkiv for Statens pensjonsfond Norge (opphørt) - halvårlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
29. september 2008 1. halvår 2008 Nedgang i Statens pensjonsfond - Norge
28. mars 2008 2. halvår 2007 Vekst i Statens pensjonsfond - Norge
21. september 2007 1. halvår 2007 Vekst i Statens pensjonsfond - Norge
22. mars 2007 2. halvår 2006 109 milliarder i Statens pensjonsfond - Norge
22. september 2006 1. halvår 2006 Folketrygdfondets kapital øker
24. mars 2006 2. halvår 2005 Økning i Folketrygdfondets kapital
23. september 2005 1. halvår 2005 Økning i Folketrygdfondets kapital
17. mars 2005 2. halvår 2004 Vekst i Folketrygdfondets balanse
17. september 2004 1. halvår 2004 Vekst i Folketrygdfondets balanse
19. mars 2004 2. halvår 2003 Kapitalen i Folketrygdfondet øker
19. september 2003 1. halvår 2003 Økning i Folketrygdfondets kapital
21. mars 2003 2. halvår 2002 Godt resultat for Folketrygdfondet
22. oktober 2002 1. halvår 2002 Svak nedgang i Folketrygdfondets kapital
21. mars 2002 2. halvår 2001 Vekst i Folketrygdfondets kapital
1. oktober 2001 1. halvår 2001 Svak økning i Folketrygdfondets kapital