11325
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
11325
Svak nedgang i Folketrygdfondets kapital
statistikk
2002-10-22T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)1. halvår 2002

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak nedgang i Folketrygdfondets kapital

Folketrygdfondets samlede kapital utgjorde om lag 133,3 milliarder kroner [rettet 22.10.02] ved utgangen av 1. halvår 2002. Dette er en svak reduksjon sammenlignet med verdien ved årsskiftet, da fondets bokførte verdi beløp seg til 133,7 milliarder kroner [rettet 22.10.02].

Blant finansobjektene i Folketrygdfondets portefølje er utlån til statskassen størst med en andel på 58,9 prosent, eller 78,5 milliarder kroner. Dette er en svak økning fra forrige halvår da andelen utlån til statskassen var på 56,6 prosent. Etter utlån er obligasjoner og aksjer Folketrygdfondets største eiendelsposter med andeler på henholdsvis 19,4 og 15 prosent av samlet kapital.

Svak nedgang

Siden nyttår er verdien av Folketrygdfondets portefølje nær uendret. Til sammenligning viser tall fra Oslo Børs at totalindeksen falt med 11,6 prosent i samme periode. Det er Folketrygdfondets betydelige plassering i sikre verdipapirer som gjør at fondet oppnår et relativt godt resultat 1. halvår 2002.

Tabeller: