11303
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
11303
Vekst i Statens pensjonsfond - Norge
statistikk
2008-03-28T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)2. halvår 2007

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i Statens pensjonsfond - Norge

Kapitalen i Statens pensjonsfond - Norge var ved utgangen av 2007 på 117,6 milliarder kroner. Dette var 8,4 milliarder, eller 7,7 prosent, mer enn ved inngangen til 2007.

Beholdningen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis økte mest med en oppgang på 6,7 milliarder, eller 10,5 prosent. Porteføljen av obligasjoner økte med 2,5 milliarder, tilsvarende 6,3 prosent. Verdien av bankinnskuddene gikk ned med 2,1 milliarder, mens verdiene av beholdningene av sertifikater og andre fordringer økte samlet med om lag 1,4 milliarder kroner i forhold til inngangen til 2007.

Porteføljens sammensetning

Porteføljen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis hadde ved utgangen av 2007 en verdi på 70,1 milliarder kroner. Av dette var 9,8 milliarder plassert i nordiske aksjer1. Den totale porteføljen var i hovedsak fordelt på statlige og private ikke-finansielle foretak, livsforsikringsselskaper, forretningsbanker og utlandet.

Porteføljen av obligasjoner hadde en verdi på 41,7 milliarder kroner ved utgangen av 2007. Porteføljen fordelte seg i hovedsak på stats- og trygdeforvaltningen, forretningsbanker, sparebanker, kredittforetak, offentlige og private ikke-finansielle foretak samt utlandet.

Beholdningene av bankinnskudd, sertifikater og andre fordringer hadde en samlet verdi på 5,7 milliarder ved utgangen av 2007.

1Kilde: Folketrygdfondet

Statens pensjonsfond - Norge

Statens pensjonsfond ble med virkning fra 1. januar 2006 etablert som en overbygning over Statens petroleumsfond (Statens pensjonsfond - Utland) og Folketrygdefondet. Med virkning fra 1. januar 2007 ble Folketrygdfondet underlagt ny forvaltningsforskrift. Den nye forskriften tydeliggjør skillet mellom organisasjonen Folketrygdfondet som kapitalforvalter og Statens pensjonsfond - Norge som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet. Folketrygdfondet fremstår etter dette som en rendyrket forvalter av statlige midler.

Tabeller: