11329
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
11329
Svak økning i Folketrygdfondets kapital
statistikk
2001-10-01T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)1. halvår 2001

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak økning i Folketrygdfondets kapital

Folketrygdfondets samlede kapital viste en svak oppgang i løpet av 1. halvår 2001. Ved utgangen av halvåret utgjorde samlet kapital i fondet om lag 129 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på knapt 1 prosent siden årsskiftet.

Folketrygdfondets balanse per 1. halvår 2001 viser at en stor del av fondets samlede kapital fremdeles er plassert i "sikre" verdipapirer. Ved utgangen av juni i år utgjorde andelen utlån 56 prosent, eller 72,2 milliarder kroner, av fondets samlede kapital.

Bare 12 prosent i aksjer

Den tunge satsingen på utlån , i form av kontolån til statskassen og andre "sikre" verdipapirer, skyldes delvis at fondet har begrensede muligheter til å plassere kapital i aksjemarkedet. Bare 20 prosent av fondets samlede kapital kan plasseres i aksjer og andeler . Folketrygdfondet var imidlertid bare inne i aksjemarkedet med om lag 12 prosent av den samlede kapitalen per 30. juni 2001.

Folketrygdfondets forsiktige satsing på aksjer har gitt fondet en avkastning som ligger langt over totalindeksen for Oslo Børs. Mens Folketrygdfondets samlede kapital økte med vel 1 prosent 1. halvår 2001, falt verdien av aksjene på Oslo Børs med drøye 5 prosent i samme periode.

Tabeller: