11317
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
11317
Vekst i Folketrygdfondets balanse
statistikk
2004-09-17T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)1. halvår 2004

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i Folketrygdfondets balanse

Folketrygdfondets samlede kapital var på 167,4 milliarder kroner ved utgangen av 1. halvår 2004. Dette er en økning på 9 milliarder, eller 5,8 prosent, sammenlignet med verdien ved utgangen av 2003.

Verdien av aksjene notert på Oslo Børs økte med 19,6 prosent i den samme perioden. Noe av grunnen til at avkastningen i Folketrygdfondet er betydelig svakere enn i aksjemarkedet, er at fondets midler hovedsakelig er plassert i rentebærende verdipapirer.

Det er særlig beholdningen av utlån til statskassen som øker i 1. halvår 2004. Sammenlignet med beholdningen pr. 31. desember 2003 øker verdien av disse utlånene med drøyt 5 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst på 5,9 prosent. Videre øker Folketrygdfondets urealiserte gevinster i verdipapirmarkedet, uttrykt ved andre fordringer , med 2,1 milliarder i 1. halvår 2002. Det er kun små bevegelser i verdien av fondets sertifikater og obligasjoner i samme periode.

Tabeller: