11321
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
11321
Økning i Folketrygdfondets kapital
statistikk
2003-09-19T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)1. halvår 2003

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i Folketrygdfondets kapital

Folketrygdfondets samlede kapital var på 148,3 milliarder kroner ved utgangen av 1. halvår 2003. Dette er en økning på over 12 milliarder sammenlignet med verdien ved årsskiftet.

Økningen i Folketrygdfondets kapital kommer blant annet til uttrykk gjennom økningen i kontolån til statskassen. Disse er representert ved objektet "utlån" i tabell 1. Samlede utlån ved utgangen av juni 2003 var 84,6 milliarder kroner, en økning på mer enn 4 milliarder kroner fra utgangen av 2002. Utlån var det største av finansobjektene i Folketrygdfondets portefølje, med en andel på 57,1 prosent. Vi ser videre at objektet "andre fordringer" har økt med over 6 milliarder kroner, og utgjorde dermed 7 prosent av porteføljen.

Obligasjoner og aksjer

Etter utlån var obligasjoner og aksjer, andeler og grunnfondsbevis Folketrygdfondets største eiendelsposter. Verdien av obligasjonene var ved utgangen av 1. halvår 2003 på 23,6 milliarder kroner, og utgjorde 15,9 prosent av fondets portefølje. Verdien av aksjer, andeler og grunnfondsbevis var på 22,7 milliarder, en andel på 15,3 prosent.

Tabeller: