11327
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
11327
Vekst i Folketrygdfondets kapital
statistikk
2002-03-21T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)2. halvår 2001

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i Folketrygdfondets kapital

Ved utgangen av 2001 utgjorde den samlede kapitalen i Folketrygdfondet drøyt 133 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst på 3 prosent fra 1. halvår 2001, da fondets samlede kapital utgjorde i overkant av 128 milliarder kroner.

Utlån til statskassen utgjør den største posten av Folketrygdfondets samlede verdi, med en andel på 56,5 prosent eller 75,6 milliarder kroner. Nest høyest andel har obligasjoner med en andel på 19,3 prosent, mens fondets aksjer og andeler utgjør 14,7 prosent.

Aksjeandelen øker mest

Tallene fra Folketrygdfondet viser at andelen aksjer øker mest i fondets portefølje. Andelen aksjer økte med 18,5 prosent sammenlignet med 1. halvår 2001. Til sammenligning økte utlånenes andel med bare 1,4 prosent i samme periode. Samtidig som aksjenes andel av den samlede porteføljen stiger, er andelen sertifikater og obligasjoner redusert med henholdsvis 19,3 og 11,1 prosent.

Tabeller: