11323
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
11323
Godt resultat for Folketrygdfondet
statistikk
2003-03-21T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)2. halvår 2002

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Godt resultat for Folketrygdfondet

Folketrygdfondets samlede kapital beløp seg til 136,1 milliarder kroner ved utgangen av 2002. Dette tilsvarer en vekst på 2,1 prosent fra 1. halvår 2002, og en vekst på 1,8 prosent i forhold til forrige årsskifte.

I Folketrygdfondets portefølje er det utlån til statskassen som utgjør den største andelen på 59,2 prosent, eller 80,6 milliarder kroner. Dette er en liten økning fra første halvår av 2002, da andelen utlån til statskassen var på 78,5 milliarder kroner. Etter utlån er det obligasjoner og aksjer som er fondets største eiendelsposter. Beholdningen av obligasjoner utgjør 18,5 prosent av fondets samlede kapital, og beløp seg ved årsskiftet til 25,2 milliarder kroner. Folketrygdfondets beholdning av aksjer og grunnfondsbevis beløp seg til 22,3 milliarder kroner i andre halvår, noe som er en økning på 2,1 milliarder fra forrige halvår. Fondets portefølje av aksjer og grunnfondsbevis utgjorde ved årsskiftet 16,4 prosent av samlet kapital. Fondet kan investere inntil 20 prosent av total kapital i aksjer og andre egenkapitalinstrumenter.

Sikre plasseringer

Det er Folketrygdfondets betydelige plassering i sikre verdipapirer som gjør at fondet etter omstendighetene har oppnådd et rimelig bra resultat for 2. halvår 2002. Folketrygdfondet holder en moderat risikoprofil i aksjemarkedet. Dette har medført at fondets avkastning har variert mindre fra år til år enn tilfellet har vært for børsindeksen. Fondet har likevel over tid oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning på investeringene i aksjer og grunnfondsbevis som har vært høyere enn børsindeksen. I de siste 10 årene har fondet hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 9,1 prosent, som er 1,5 prosentpoeng høyere enn børsindeksen.

Tabeller: