248152_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
248152_tabell
statistikk
2016-03-18T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
true
Eiendeler i Statens pensjonsfond Norge fordelt på finansobjekt. Markedsverdi.

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)2. halvår 2015

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold