Notater 2008/63

Publisering av 2007-tallene

Dokumentasjonsnotat for FylkesKOSTRA videregående opplæring

Dette notatet beskriver produksjonen av tall for videregående opplæring i KOSTRA, fra tilretteleggingav filer basert på filuttrekk fra VIGO etter revisjon i SSB, via innlasting av tall og til programmeringenav bakgrunnstall og nøkkeltall i faktaarkene i KOSTRA.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjonsnotat for FylkesKOSTRA videregående opplæring. Publisering av 2007-tallene

Ansvarlige

Hilde A. Hollås, Marianne Aamodt

Serie og -nummer

Notater 2008/63

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

KOSTRA, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

414

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt