Notater 2002/74

Dokumentasjonsnotat for FylkesKOSTRA videregående opplæring 2002

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjonsnotat for FylkesKOSTRA videregående opplæring 2002

Ansvarlige

Gunnlaug Daugstad, Terje Krokstad, Berit Holtet

Serie og -nummer

Notater 2002/74

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk, Seksjon for befolknings- og utdanningsstatist

Emner

KOSTRA, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

199

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt