Notater 2009/46

Arbeidsgrupperapporter 2009

KOSTRA

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

KOSTRA. Arbeidsgrupperapporter 2009

Serie og -nummer

Notater 2009/46

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

KOSTRA

Antall sider

167

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt