Notater 2001/45

Erfaringer år 2001, anbefalinger år 2002

Evalueringsrapport for KOSTRA kulturminne, natur og nærmiljø (KNNM)

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Evalueringsrapport for KOSTRA kulturminne, natur og nærmiljø (KNNM). Erfaringer år 2001, anbefalinger år 2002

Serie og -nummer

Notater 2001/45

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for økonomisk statistikk/Seksjon for offentlige finanser og kreditt

Emner

KOSTRA, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

1 b. (flere pag.)

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt