Notater 2009/64

Publisering av 2008-tallene

Dokumentasjonsnotat for FylkesKOSTRA videregående opplæring

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjonsnotat for FylkesKOSTRA videregående opplæring. Publisering av 2008-tallene

Ansvarlige

Marianne Aamodt, Berit Holtet, Birgit Bjørkeng

Serie og -nummer

Notater 2009/64

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

KOSTRA, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

367

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt