Notater 2001/48

Samferdsel

Rapport fra arbeidsgruppa for KOSTRA

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Rapport fra arbeidsgruppa for KOSTRA. Samferdsel

Serie og -nummer

Notater 2001/48

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for økonomisk statistikk/Seksjon for offentlige finanser og kreditt

Emner

KOSTRA, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

25

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt