Rapporter 2001/35

Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 1998

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 1998

Ansvarlige

Audun Langørgen, Rolf Aaberge, Remy Åserud

Serie og -nummer

Rapporter 2001/35

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, KOSTRA

ISBN (trykt)

82-537-4992-9

ISSN

0806-2056

Antall sider

53

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt