Notater 2010/24

Arbeidsgrupperapporter 2010

KOSTRA

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

KOSTRA. Arbeidsgrupperapporter 2010

Serie og -nummer

Notater 2010/24

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

KOSTRA

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7900-3

ISBN (trykt)

978-82-537-7899-0

Antall sider

173 fig.

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt