Notater 2015/28

KOSTRA: vedlegg til arbeidsgrupperapporter 2015

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

KOSTRA: vedlegg til arbeidsgrupperapporter 2015

Serie og -nummer

Notater 2015/28

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, KOSTRA

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9187-6

Antall sider

75

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt