Notater 2019/30

KOSTRA

Arbeidsgrupperapporter 2019

Dette notatet omfatter rapporter fra KOSTRAs arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av eventuelle oppdateringer og vedlikehold av rapporteringsinnholdet av statistikk

Representantene i arbeidsgruppene er fra Statistisk sentralbyrå, Kommunal- og arbeidsdepartementet, de aktuelle fagdepartementer, KS (Kommunenes Sentralforbund) og ev. andre brukere.

Implementering av forslagene vil omfatte statistikkåret 2019 i 2020, etter at rapportene blir gjenstand for behandling høsten 2019.

Om publikasjonen

Tittel

Arbeidsgrupperapporter 2019. KOSTRA

Ansvarlig

Anni Fretheim

Serie og -nummer

Notater 2019/30

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

KOSTRA

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9971-1

ISSN

2535-7271

Antall sider

285

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt