Notater 2008/35

Arbeidsgrupperapporter 2008

KOSTRA

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

KOSTRA. Arbeidsgrupperapporter 2008

Serie og -nummer

Notater 2008/35

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

KOSTRA

Antall sider

170

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt