Notater 2007/12

En kartlegging av KOSTRA, levekårs- og arbeidskraftundersøkelsene i Statistisk sentralbyrå

Data om tilgjengelighet for funksjonshemmede

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Data om tilgjengelighet for funksjonshemmede. En kartlegging av KOSTRA, levekårs- og arbeidskraftundersøkelsene i Statistisk sentralbyrå

Ansvarlige

Henning Høie, Frode Brunvoll, Bjørn Mathisen, Jorun Ramm

Serie og -nummer

Notater 2007/12

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

52

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt