Notater 2008/36

Vedlegg til arbeidsgrupperapporter 2008

KOSTRA

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

KOSTRA. Vedlegg til arbeidsgrupperapporter 2008

Serie og -nummer

Notater 2008/36

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

KOSTRA

Antall sider

103

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt