Notater 2009/47

Vedlegg til arbeidsgrupperapporter 2009

KOSTRA

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

KOSTRA. Vedlegg til arbeidsgrupperapporter 2009

Serie og -nummer

Notater 2009/47

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

KOSTRA

Antall sider

112

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt