Utslipp til luft1990-2004

Innhold

Arkiv for Utslipp til luft - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
8. juni 2021 2020 2020
2. november 2020 1990-2019 1990-2019
8. juni 2020 2019 2019
1. november 2019 1990-2018 1990-2018
11. desember 2018 1991-2017 1991-2017
14. desember 2017 1990-2016 1990-2016
13. desember 2016 1990-2015 Klimagassutslippene opp 1 prosent i 2015
18. desember 2015 1990-2014 Fortsatt svak nedgang i klimagassutslippene i 2014
20. januar 2015 1990-2013 Liten nedgang i klimagassutslippene i 2013
30. januar 2014 1990-2012 Nedgang i klimagassutslippene i 2012
7. februar 2013 1990-2011 Reduserte klimagassutslipp i 2011
13. februar 2012 1990-2010 Økte klimagassutslipp i 2010
19. mai 2010 1990-2009 Kraftig nedgang i klimagassutslippene
15. februar 2010 1990-2008 Mindre utslipp av klimagasser fra transport
9. februar 2009 1990-2007 Rekordhøye klimagassutslipp bekreftet

Arkiv for Utslipp til luft - årlig, foreløpige tall (opphørt)

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
8. juni 2021 2020 2020
2. november 2020 1990-2019 1990-2019
8. juni 2020 2019 2019
1. november 2019 1990-2018 1990-2018
11. desember 2018 1991-2017 1991-2017
14. desember 2017 1990-2016 1990-2016
13. desember 2016 1990-2015 Klimagassutslippene opp 1 prosent i 2015
18. desember 2015 1990-2014 Fortsatt svak nedgang i klimagassutslippene i 2014
20. januar 2015 1990-2013 Liten nedgang i klimagassutslippene i 2013
30. januar 2014 1990-2012 Nedgang i klimagassutslippene i 2012
7. februar 2013 1990-2011 Reduserte klimagassutslipp i 2011
13. februar 2012 1990-2010 Økte klimagassutslipp i 2010
19. mai 2010 1990-2009 Kraftig nedgang i klimagassutslippene
15. februar 2010 1990-2008 Mindre utslipp av klimagasser fra transport
9. februar 2009 1990-2007 Rekordhøye klimagassutslipp bekreftet

For tidligere publiseringer se også: Utslipp til luft, kommunetall, Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere og Utslipp av svoveldioksid.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB