362300
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar
362300
statistikk
2018-12-11T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp til luft1991-2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fra 11. desember 2018 sampubliseres Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv og Utslipp av klimagasser på denne siden.

Utslipp til luft
2017Endring i prosent
1990 - 20172016 - 2017
Klimagasser (mill. tonn CO₂-ekvialenter)
Utslipp fra norsk territorium52,73,0-1,6
Olje- og gassutvinning14,778,0-1,2
Industri og bergverk12,1-38,94,0
Energiforsyning1,9348,110,2
Oppvarming i andre næringer og husholdninger1,0-59,9-0,9
Veitrafikk8,822,4-9,5
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m.7,021,3-4,9
Jordbruk4,5-4,20,2
Andre kilder2,96,8-1,8
Forurensende gasser mm. (1 000 tonn)
Nitrogenoksid (NOX)166-19,1-4,2
Svoveldioksid (SO2)15-69,8-2,8
Ammoniakk (NH3)33-0,80,1
Flyktige organiske forbindelser (NMVOC)154-51,8-2,7
Karbonmonoksid (CO)438-50,10,7

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB