448221
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar
448221
statistikk
2021-06-08T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
true

Utslipp til luft2020

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Utslipp til luft i Norge
Millioner tonn CO2-ekvivalenter1Endring i prosent
20201990 - 20202019 - 2020
1Klimagassutslipp oppgitt i CO2-ekvivalenter viser hvor stor oppvarmingseffekt en klimagass har, regnet om til mengde CO2.
Utslipp av klimagasser50,0-2,9-3,2
Olje- og gassutvinning13,362,7-4,4
Industri og bergverk11,4-42,2-1,6
Energiforsyning1,6288,0-1,9
Oppvarming i andre næringer og husholdninger0,6-79,7-18,8
Veitrafikk8,413,1-3,9
Luftfart, sjøfart, anleggsmaskiner m.m.8,045,2-3,6
Jordbruk4,4-6,6-0,2
Andre kilder2,2-17,1-3,2

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB