423235
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar
423235
statistikk
2020-06-08T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp til luft2019

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utslipp til luft i Norge
Millioner tonn CO2-ekvivalenter1Endring i prosent
20191990 - 20192018 - 2019
1Klimagassutslipp oppgitt i CO2-ekvivalenter viser hvor stor oppvarmingseffekt en klimagass har, regnet om til mengde CO2.
Rettet 19. juni 2020. Aggregerte utslippstall, industri og bergverk og energiforsyning er rettet pga. feil.
Utslipp av klimagasser50,3-2,3-3,4
Olje- og gassutvinning13,970,2-1,7
Industri og bergverk11,7-40,7-2,1
Energiforsyning1,7307,4-4,4
Oppvarming i andre næringer og husholdninger1,0-64,715,2
Veitrafikk8,416,4-7,7
Luftfart, sjøfart, anleggsmaskiner m.m.7,020,6-6,5
Jordbruk4,4-6,0-0,7
Andre kilder2,2-17,1-3,9

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB