406163
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar
406163
statistikk
2020-11-02T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
true

Utslipp til luft1990-2019

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Aggregerte utslippstall, petrokjemi, annen kjemisk industri, sement kalk og gips og brønntesting er rettet 4. november 2020.

Utslipp til luft i Norge
Millioner tonn CO2-ekvivalenter1Endring i prosent
20191990 - 20192018 - 2019
1Klimagassutslipp oppgitt i CO2-ekvivalenter viser hvor stor oppvarmingseffekt en klimagass har, regnet om til mengde CO2.
Aggregerte utslippstall, petrokjemi, annen kjemisk industri, sement kalk og gips og brønntesting er rettet 4. november 2020.
Utslipp av klimagasser50,3-2,3-3,7
Olje- og gassutvinning14,071,2-2,0
Industri og bergverk11,6-41,5-3,5
Energiforsyning1,6292,6-8,2
Oppvarming i andre næringer og husholdninger1,0-65,110,7
Veitrafikk8,514,6-7,3
Luftfart, sjøfart, anleggsmaskiner m.m.6,924,9-4,5
Jordbruk4,4-6,4-0,9
Andre kilder2,3-14,3-6,0

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB