Fiskeri2016, førebelse tal

Innhald

Arkiv for Fiskeri - årleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
12. januar 2017 2016 Rekordhøg fangstverdi for fiskaren
10. november 2016 2015 Rekordhøg fangstverdi
14. januar 2016 2015 Stabil fangstmengd – rekordhøg førstehandsverdi
12. november 2015 2014 Auka fangstmengd og -verdi
15. januar 2015 2014 Auka fangstmengd og -verdi
13. november 2014 2013 Framleis nedgang i fangstmengd og -verdi
23. januar 2014 2013 Framleis nedgang i fangstmengd og -verdi
15. november 2013 2012 Nedgang i fangstmengd og -verdi
24. januar 2013 2012 Nedgang i fangstmengd og -verdi
15. november 2012 2011 Fisket verdt meir enn 16 milliardar
26. januar 2012 2011 Verdien av fisket nesten 16 milliardar
15. november 2011 2010 Auka fangstmengd og førstehandsverdi
28. februar 2000 1999 Nedgang i torskefisket
27. januar 2011 2010 Verdien av fisket passerte 13 milliardar
1. september 2000 2000 Større fangstmengd, lågare verdi
22. september 1999 1999 Nedgang i fisket
15. februar 2001 2000 Stabil fiskefangst
1. februar 2002 2001 Verdien av fisket passerte 11 milliardar
30. august 2001 2001 Same fangstmengd, høgare fangstverdi
28. august 2003 2003 Rekordstor fangst av kolmule
29. august 2002 2002 Liten endring i total fangstmengd og -verdi
3. februar 2004 2003 Mindre fisk til lågare prisar
6. februar 2003 2002 Mindre sild, meir lodde
8. februar 2005 2004 Høgare prisar - same fangstmengd
25. august 2004 2004 Stabil fiskefangst
8. februar 2007 2006 Redusert fangst - uendra førstehandsverdi
8. februar 2006 2005 Oppgang i sildefisket
29. august 2006 2006 Mindre fangst, auka fangstverdi
2. september 2005 2005 Lita endring i fiskefangsten
27. august 2008 2008 Meir fisk - lågare prisar
13. desember 2007 2006 Fangsten ned, verdien den same
7. februar 2008 2007 Svak auke i fangstmengd og -verdi
29. august 2007 2007 Fangstverdien aukar
28. august 2009 2009 Nedgang i fangstmengd og -verdi
17. desember 2008 2007 Verdien av fisket passerte 12 milliardar
21. desember 2009 2008 Svak auke i fangstmengd og -verdi
6. februar 2009 2008 Lita endring i fangstmengd og -verdi
12. februar 2010 2009 Større fangstmengd, lågare verdi
15. november 2010 2009 Auka fangst - lågare førstehandsverdi