Skatt for personer2019

Innhold

Arkiv for Skatt for personer - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
17. februar 2021 2019 2019
27. november 2019 2018 2018
27. november 2018 2017 2017
8. november 2017 2016 2016
17. november 2016 2015 466 milliarder kroner i utlignet skatt
12. november 2015 2014 434 milliarder kroner i utlignet skatt
13. november 2014 2013 418 milliarder kroner i utlignet skatt
14. november 2013 2012 397 milliarder kroner i utlignet skatt
16. november 2012 2011 375 milliarder i utlignet skatt
25. november 2011 2010 352 milliarder i utlignet skatt
14. januar 2011 2009 Mindre inntektsfradrag
26. november 2009 2008 Sterk auke i skattepliktige inntekter
10. desember 2008 2007 Kraftig auke i gjeldsrentene
29. november 2007 2006 Nedgang i samla bruttoinntekt
13. desember 2006 2005 Sterk vekst i frådraga

Arkiv for Skatt for personer - årlig, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
17. februar 2021 2019 2019
27. november 2019 2018 2018
27. november 2018 2017 2017
8. november 2017 2016 2016
17. november 2016 2015 466 milliarder kroner i utlignet skatt
12. november 2015 2014 434 milliarder kroner i utlignet skatt
13. november 2014 2013 418 milliarder kroner i utlignet skatt
14. november 2013 2012 397 milliarder kroner i utlignet skatt
16. november 2012 2011 375 milliarder i utlignet skatt
25. november 2011 2010 352 milliarder i utlignet skatt
14. januar 2011 2009 Mindre inntektsfradrag
26. november 2009 2008 Sterk auke i skattepliktige inntekter
10. desember 2008 2007 Kraftig auke i gjeldsrentene
29. november 2007 2006 Nedgang i samla bruttoinntekt
13. desember 2006 2005 Sterk vekst i frådraga

For tidligere publiseringer se også: Sjølvmeldingsstatistikk for folketrygdspensjonistar, Lønnssummer fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret, Skatteoppgjøret og Inntektsstatistikk, pensjonsordninger utenfor folketrygden.