140011_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/selvangivelse/aar
140011
397 milliarder kroner i utlignet skatt
statistikk
2013-11-14T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Inntekt og forbruk;Svalbard
no
selvangivelse, Skatt for personer, selvangivelse, skatteligning, personinntekt, lønnsinntekt, skattepliktige inntekter, kapitalinntekt, inntektsfradrag, skatt, gjeld, formue, bankinnskudd, aksjeutbytte, eiendommer i utlandet, bruttoinntekt, formuesskatt, toppskatt, restskatt, BSU (boligsparing for ungdom).Skatt for personer, Inntekt og formue , Inntekt og forbruk, Inntekt og forbruk, Svalbard
false

Skatt for personer2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

397 milliarder kroner i utlignet skatt

Ligningen for 2012 viser at nær 3,6 millioner bosatte personer 17 år og eldre fikk utlignet til sammen 397 milliarder kroner i inntekts- og formuesskatt. Dette var en økning på 6 prosent sammenlignet med året før. I tillegg ble det utlignet 10 milliarder kroner i skatt for personer som er bosatt utenlands.

Skattestatistikk for bosatte personer 17 år og eldre
20122012Prosentvis endring i beløp
Antall personer med beløpGjennomsnitt for personer med beløp2011 - 20122007 - 2012
Bruttoinntekt3 954 557395 6004,233,6
Toppskattegrunnlag3 827 955383 2004,424,8
Alminnelig inntekt etter særfradrag3 856 880298 2004,324,1
Skattepliktig bruttoformue3 929 104891 8005,742,3
Gjeld2 876 726878 3005,226,8
 
Toppskatt973 25423 3005,021,4
Formueskatt657 39719 9003,182,6
Utlignet skatt3 560 975111 5004,423,9

Gjennomsnittlig utlignet skatt for bosatte personer 17 år og eldre utgjorde 111 000 kroner i 2012, en økning på 4,4 prosent sammenlignet med 2011.

Flere med toppskatt

Toppskatten utgjorde totalt 22,7 milliarder kroner i 2012. Dette var en økning på 7,3 prosent fra 2011. Det var til sammen 973 000 personer med toppskatt i 2012, 23 000 flere enn året før. 27 prosent av alle skattytere fikk utlignet toppskatt med et gjennomsnitt på 23 000 kroner.

Samlet bruttoinntekt økte med 5,7 prosent, samlet inntektsfradrag med 5,4 prosent, mens særfradraget ble redusert med 9,7 prosent. Økningen i inntektsfradrag skyldes i stor grad økning i minstefradrag og renteutgifter.

Utlignet inntektsskatt til kommune-, fylkes- og fellesskatt utgjorde i alt 273 milliarder kroner, 6 prosent mer enn i 2011. Medlemsavgift til folketrygden økte fra 101 milliarder kroner i 2011 til vel 107 milliarder kroner i 2012. Fra 2012 ble trygdeavgiften på personinntekt fra jord og skogbruk økt fra 7,8 prosent til 11 prosent.

Flere med skattefradrag for boligsparing og alderspensjon

I alt 352 000 unge benyttet seg av skattefradrag for boligsparing (BSU), dette var 23 000 flere enn året før.

Antall personer som fikk skattefradrag for alderspensjon økte med 35 000 personer til 730 000 personer. I gjennomsnitt fikk disse personene et skattefradrag for alderspensjon på 17 300 kroner.

Nær uendret antall med formueskatt

Skattepliktig nettoformue økte med 7 prosent fra 2011 til 2012. Både skattepliktig bruttoformue og sum gjeld økte med 7 prosent. 657 000 personer fikk utlignet til sammen 13 milliarder kroner i formuesskatt i 2012. Dette er en økning på 0,6 milliarder kroner fra 2011, og 7 000 flere fikk utlignet formuesskatt enn året før. Innslagspunktet for formuesskatt økte fra 700 000 kroner i 2011 til 750 000 kroner i 2012.

10 milliarder i skatt for personer bosatt utenlands

Om lag 230 000 personer som ikke bor i Norge har i overkant av 10 milliarder kroner i utlignet skatt til Norge. Av dette utgjør inntektsskatt til kommune og stat samt fellesskatt 7 milliarder og medlemsavgift til folketrygden 2,6 milliarder. Vel 2 000 personer hadde et samlet fradrag for utenlandsskatt på 0,6 milliarder kroner.