352777_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/selvangivelse/aar
352777
statistikk
2018-11-27T08:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Inntekt og forbruk;Svalbard
no
selvangivelse, Skatt for personer, selvangivelse, skatteligning, personinntekt, lønnsinntekt, skattepliktige inntekter, kapitalinntekt, inntektsfradrag, skatt, gjeld, formue, bankinnskudd, aksjeutbytte, eiendommer i utlandet, bruttoinntekt, formuesskatt, toppskatt, restskatt, BSU (boligsparing for ungdom).Skatt for personer, Inntekt og formue , Inntekt og forbruk, Inntekt og forbruk, Svalbard
false

Skatt for personer2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Skattestatistikk for bosatte personer 17 år og eldre
2017Prosentvis endring i gjennomsnitt
Antall personer med beløpGjennomsnitt for personer med beløp (kr)2016 - 20172012 - 2017
Bruttoinntekt4 181 774457 5002,315,6
Toppskatt-/trinnskattegrunnlag4 036 615441 2002,215,1
Alminnelig inntekt etter særfradrag4 062 371353 2002,318,4
Skattepliktig bruttoformue4 179 7531 264 2005,141,8
Gjeld3 104 2431 080 5004,123,0
 
Trinnskatt3 699 07213 80020,0.
Formueskatt498 04130 3007,452,3
Fastsatt skatt3 759 300127 9001,814,7