395182_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/selvangivelse/aar
395182
statistikk
2019-11-27T08:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Inntekt og forbruk;Svalbard
no
selvangivelse, Skatt for personer, selvangivelse, skatteligning, personinntekt, lønnsinntekt, skattepliktige inntekter, kapitalinntekt, inntektsfradrag, skatt, gjeld, formue, bankinnskudd, aksjeutbytte, eiendommer i utlandet, bruttoinntekt, formuesskatt, toppskatt, restskatt, BSU (boligsparing for ungdom).Skatt for personer, Inntekt og formue , Inntekt og forbruk, Inntekt og forbruk, Svalbard
false

Skatt for personer2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Endelige tall for statistikken Skatt for personer publiseres vanligvis i november året etter det aktuelle inntektsåret. I 2020 fikk personlig næringsdrivende utsatt frist for levering av skattemelding for 2019, noe som førte til at datagrunnlaget for denne statistikken ble klart senere enn vanlig. Skatt for personer, årlige tall 2019, publiseres derfor 17. februar 2021.

Skattestatistikk for bosatte personer 17 år og eldre
2018Prosentvis endring i gjennomsnitt
Antall personer med beløpGjennomsnitt for personer med beløp (kr)2017 - 20182013 - 2018
Bruttoinntekt4 221 389471 7003,114,7
Toppskatt-/trinnskattegrunnlag4 075 406455 7003,314,5
Alminnelig inntekt etter særfradrag4 098 390365 0003,318,0
Skattepliktig bruttoformue4 220 0471 269 5000,433,5
Gjeld3 139 8831 117 2003,421,6
 
Trinnskatt3 732 53017 00023,2.
Formueskatt511 54230 000-1,033,9
Fastsatt skatt3 792 038132 3003,414,0