268368_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/selvangivelse/aar
268368
466 milliarder kroner i utlignet skatt
statistikk
2016-11-17T08:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Inntekt og forbruk;Svalbard
no
selvangivelse, Skatt for personer, selvangivelse, skatteligning, personinntekt, lønnsinntekt, skattepliktige inntekter, kapitalinntekt, inntektsfradrag, skatt, gjeld, formue, bankinnskudd, aksjeutbytte, eiendommer i utlandet, bruttoinntekt, formuesskatt, toppskatt, restskatt, BSU (boligsparing for ungdom).Skatt for personer, Inntekt og formue , Inntekt og forbruk, Inntekt og forbruk, Svalbard
false
I 2015 fikk 3,7 millioner bosatte personer 17 år og eldre utlignet totalt 466 milliarder kroner i inntekts- og formuesskatt. Dette var en økning på 7,4 prosent sammenlignet med 2014.

Skatt for personer2015

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

466 milliarder kroner i utlignet skatt

I 2015 fikk 3,7 millioner bosatte personer 17 år og eldre utlignet totalt 466 milliarder kroner i inntekts- og formuesskatt. Dette var en økning på 7,4 prosent sammenlignet med 2014.

Skattestatistikk for bosatte personer 17 år og eldre
2015Prosentvis endring i gjennomsnitt
Antall personer med beløpGjennomsnitt for personer med beløp (kr)2014 - 20152010 - 2015
Bruttoinntekt4 100 169447 7005,123,6
Toppskattegrunnlag3 959 626423 9003,121,0
Alminnelig inntekt etter særfradrag3 988 625342 0006,726,4
Skattepliktig bruttoformue4 089 1931 109 7009,636,5
Gjeld3 043 769995 5004,125,3
 
Toppskatt925 39526 7002,723,0
Formueskatt518 57424 4004,325,1
Utlignet skatt3 692 724126 2005,825,1

Gjennomsnittlig utlignet skatt for bosatte personer 17 år og eldre utgjorde 126 200 kroner i 2015, en økning på 5,8 prosent fra året før. Personinntekt lønn økte med 2,4 prosent i gjennomsnitt, mens skattepliktige kapitalinntekter var 36,2 prosent høyere i 2015. Den sterke økningen i kapitalinntektene skyldtes først og fremst en dobling av skattepliktig utbytte fra 2014 til 2015. I alt 458 000 mottok i gjennomsnitt 224 000 kroner i skattepliktig utbytte i 2015. Lavere innskuddsrente medført at gjennomsnittlig renteinntekter ble redusert med en tredjedel til 4 400 kroner.

Om statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på et uttrekk fra Skattedirektoratets ligningsdatabase for ligningsåret 2015.