312328_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/selvangivelse/aar
312328
statistikk
2017-11-08T08:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Inntekt og forbruk;Svalbard
no
selvangivelse, Skatt for personer, selvangivelse, skatteligning, personinntekt, lønnsinntekt, skattepliktige inntekter, kapitalinntekt, inntektsfradrag, skatt, gjeld, formue, bankinnskudd, aksjeutbytte, eiendommer i utlandet, bruttoinntekt, formuesskatt, toppskatt, restskatt, BSU (boligsparing for ungdom).Skatt for personer, Inntekt og formue , Inntekt og forbruk, Inntekt og forbruk, Svalbard
false

Skatt for personer2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Skattestatistikk for bosatte personer 17 år og eldre
2016Prosentvis endring i gjennomsnitt
Antall personer med beløpGjennomsnitt for personer med beløp (kr)2015 - 20162011 - 2016
Bruttoinntekt4 138 549447 000-0,217,7
Toppskatt-/trinnskattegrunnlag3 995 345431 7001,817,7
Alminnelig inntekt etter særfradrag4 022 395345 4001,020,9
Skattepliktig bruttoformue4 133 7001 202 6008,442,6
Gjeld3 092 4081 037 6004,224,3
 
Trinnskatt3 661 45011 500..
Formueskatt484 70828 20015,646,1
Utlignet skatt3 731 348125 600-0,517,6