Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger2014

Innhold

Arkiv for Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
11. mars 2021 2019 2019
16. desember 2019 2018 2018
20. desember 2018 2017 2017
13. desember 2017 2016 2016
16. desember 2016 2015 Svakere inntektsvekst blant norske husholdninger
16. desember 2015 2014 Eldre har bedre inntektsvekst enn unge
17. desember 2014 2013 Noe større inntekts- og formuesforskjeller
18. desember 2013 2012 15 000 kroner meir i inntekt
18. desember 2012 2011 Sterk inntektsauke for pensjonisthushalda
8. mars 2012 2010 Framleis god inntektsvekst for hushalda
11. mars 2011 2009 Nedgang i hushalda sine inntekter
11. mars 2010 2008 God inntektsauke for dei fleste
5. mars 2009 2007 Best inntektsutvikling for dei veletablerte
7. mars 2008 2006 Nær eit av ti hushald har millioninntekt
15. mai 2007 2005 Større inntektsforskjellar

For tidligere publiseringer se også: Inntektsstatistikk, personer og familier, Husholdningenes inntekter, ulike grupper, Husholdningenes inntekter, geografisk fordeling, Hushalda sine inntekter og formue og Husholdningenes inntekter, inntektsfordeling.