434638_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar
434638
statistikk
2021-03-11T08:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Innvandring og innvandrere
no
ifhus, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, inntektsstatistikk, inntekter, formuesstatistikk, formuer, husholdningssinntekt, husholdningsstyper (for eksempel aleneboende, par med og uten barn), inntektsregnskap, yrkesinntekter, kapitalinntekter, overføringer (for eksempel pensjon, sosialhjelp, kontantstøtte), fattigdom, barnefattigdom, lavinntekt, gjeldInntekt og forbruk, Inntekt og formue , Innvandring og innvandrere, Inntekt og forbruk
true

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger2019

Innhold

Publisert:

Inntekt etter skatt for husholdninger etter husholdningstyper. Median1
Median inntekt etter skattProsentvis endring2
20192018 - 20192014 - 2019
1Personer i studenthusholdninger er utelatt.
2I faste kroner
Alle husholdninger540 3000,8-0,3
Aleneboende under 45 år318 5002,62,3
Aleneboende 45-64 år351 3001,40,4
Aleneboende 65 år og eldre283 7001,30,9
Par uten barn, eldste person under 45 år660 5002,62,5
Par uten barn, eldste person 45-64 år823 6001,72,8
Par uten barn, eldste person 65 år og eldre609 2001,01,0
Par med barn, yngste barn 0-6 år822 7002,20,7
Par med barn, yngste barn 7-17 år956 9001,91,7
Par med voksne barn, yngste barn 18 år og eldre1 071 5001,82,4
Enslig mor/far med barn 0-17 år438 4001,8-1,1
Enslig mor/far med voksne barn, 18 år og eldre589 5001,81,5