361287_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar
361287
statistikk
2018-12-20T08:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Innvandring og innvandrere
no
ifhus, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, inntektsstatistikk, inntekter, formuesstatistikk, formuer, husholdningssinntekt, husholdningsstyper (for eksempel aleneboende, par med og uten barn), inntektsregnskap, yrkesinntekter, kapitalinntekter, overføringer (for eksempel pensjon, sosialhjelp, kontantstøtte), fattigdom, barnefattigdom, lavinntekt, gjeldInntekt og forbruk, Inntekt og formue , Innvandring og innvandrere, Inntekt og forbruk
false

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Inntekt etter skatt for husholdninger etter husholdningstyper. Median1
Median inntekt etter skattProsentvis endring2
20172016 - 20172012 - 2017
1Personer i studenthusholdninger er utelatt.
2I faste kroner
Alle husholdninger510 0000,71,7
Aleneboende under 45 år293 1000,72,2
Aleneboende 45-64 år329 5000,81,7
Aleneboende 65 år og eldre266 3001,13,7
Par uten barn, eldste person under 45 år604 8001,2-3,0
Par uten barn, eldste person 45-64 år764 5001,24,8
Par uten barn, eldste person 65 år og eldre574 0001,34,7
Par med barn, yngste barn 0-6 år762 8000,70,1
Par med barn, yngste barn 7-17 år889 4001,02,8
Par med voksne barn, yngste barn 18 år og eldre993 7001,34,7
Enslig mor/far med barn 0-17 år410 1000,2-1,4
Enslig mor/far med voksne barn, 18 år og eldre549 1001,32,6