232904_tabell_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar
232904_tabell
statistikk
2015-12-16T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken viser husholdningenes inntektsnivå, inntektsfordeling, formue og gjeld. I 2014 var medianinntekt etter skatt for husholdningene 478 700 kroner og gjennomsnittsinntekten var på 563 700 kroner.

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Inntekt etter skatt for husholdninger etter husholdningstyper. Medianfullscreen-iconInntekt etter skatt for husholdninger etter husholdningstyper. Medianexcel-iconInntekt etter skatt for husholdninger etter husholdningstyper. Mediancsv-iconInntekt etter skatt for husholdninger etter husholdningstyper. Median
Tabell 2Registrerte inntekter for hushald etter hushaldstype. Gjennomsnittfullscreen-iconRegistrerte inntekter for hushald etter hushaldstype. Gjennomsnittexcel-iconRegistrerte inntekter for hushald etter hushaldstype. Gjennomsnittcsv-iconRegistrerte inntekter for hushald etter hushaldstype. Gjennomsnitt
Tabell 3Inntektsfordelingen belyst ved ulike ulikhetsmål. Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala)fullscreen-iconInntektsfordelingen belyst ved ulike ulikhetsmål. Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala)excel-iconInntektsfordelingen belyst ved ulike ulikhetsmål. Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala)csv-iconInntektsfordelingen belyst ved ulike ulikhetsmål. Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala)
Tabell 4Formuesrekneskap for hushaldfullscreen-iconFormuesrekneskap for hushaldexcel-iconFormuesrekneskap for hushaldcsv-iconFormuesrekneskap for hushald
Tabell 5Desilfordelt berekna nettoformue, gjennomsnitt og lågaste verdi i desil for hushaldfullscreen-iconDesilfordelt berekna nettoformue, gjennomsnitt og lågaste verdi i desil for hushaldexcel-iconDesilfordelt berekna nettoformue, gjennomsnitt og lågaste verdi i desil for hushaldcsv-iconDesilfordelt berekna nettoformue, gjennomsnitt og lågaste verdi i desil for hushald
Tabell 6Registrerte inntekter for busette personar. Talet på personar med beløp og beløp i millionar kroner.fullscreen-iconRegistrerte inntekter for busette personar. Talet på personar med beløp og beløp i millionar kroner.excel-iconRegistrerte inntekter for busette personar. Talet på personar med beløp og beløp i millionar kroner.csv-iconRegistrerte inntekter for busette personar. Talet på personar med beløp og beløp i millionar kroner.

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken