312421_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar
312421
statistikk
2017-12-13T08:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Innvandring og innvandrere
no
ifhus, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, inntektsstatistikk, inntekter, formuesstatistikk, formuer, husholdningssinntekt, husholdningsstyper (for eksempel aleneboende, par med og uten barn), inntektsregnskap, yrkesinntekter, kapitalinntekter, overføringer (for eksempel pensjon, sosialhjelp, kontantstøtte), fattigdom, barnefattigdom, lavinntekt, gjeldInntekt og forbruk, Inntekt og formue , Innvandring og innvandrere, Inntekt og forbruk
false

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger2016

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Inntekt etter skatt for husholdninger etter husholdningstyper. Median1
Median inntekt etter skattProsent2
20162015 - 20162011 - 2016
1Personer i studenthusholdninger er utelatt.
2I faste kroner
Alle husholdninger497 600-2,23,9
Aleneboende under 45 år285 700-1,64,2
Aleneboende 45-64 år321 100-1,74,9
Aleneboende 65 år og eldre258 600-1,66,9
Par uten barn, eldste person under 45 år586 800-1,9-1,7
Par uten barn, eldste person 45-64 år742 100-1,48,9
Par uten barn, eldste person 65 år og eldre556 400-1,68,2
Par med barn, yngste barn 0-6 år743 600-2,52,6
Par med barn, yngste barn 7-17 år864 500-2,05,5
Par med voksne barn, yngste barn 18 år og eldre963 300-1,97,4
Enslig mor/far med barn 0-17 år401 800-2,40,6
Enslig mor/far med voksne barn, 18 år og eldre532 400-1,64,4