400225_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar
400225
statistikk
2019-12-16T08:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Innvandring og innvandrere
no
ifhus, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, inntektsstatistikk, inntekter, formuesstatistikk, formuer, husholdningssinntekt, husholdningsstyper (for eksempel aleneboende, par med og uten barn), inntektsregnskap, yrkesinntekter, kapitalinntekter, overføringer (for eksempel pensjon, sosialhjelp, kontantstøtte), fattigdom, barnefattigdom, lavinntekt, gjeldInntekt og forbruk, Inntekt og formue , Innvandring og innvandrere, Inntekt og forbruk
false

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

På grunn av utsatt frist for levering av skattemelding for personlig næringsdrivende og senere mottak av data fra skatteetaten, som er en viktig kilde for denne statistikken, vil publiseringen av Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger 2019 bli utsatt til tidligst februar 2021.

Inntekt etter skatt for husholdninger etter husholdningstyper. Median1
Median inntekt etter skattProsentvis endring2
20182017 - 20182013 - 2018
1Personer i studenthusholdninger er utelatt.
2I faste kroner
Alle husholdninger524 2000,0-0,2
Aleneboende under 45 år303 8000,90,4
Aleneboende 45-64 år339 0000,10,0
Aleneboende 65 år og eldre274 0000,11,6
Par uten barn, eldste person under 45 år629 9001,40,9
Par uten barn, eldste person 45-64 år792 1000,83,1
Par uten barn, eldste person 65 år og eldre590 2000,12,1
Par med barn, yngste barn 0-6 år787 7000,5-0,4
Par med barn, yngste barn 7-17 år918 6000,51,1
Par med voksne barn, yngste barn 18 år og eldre1 029 4000,82,1
Enslig mor/far med barn 0-17 år421 2000,0-2,3
Enslig mor/far med voksne barn, 18 år og eldre566 6000,40,6