Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffmai 2016, førebelse tal

Innhald

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - månadleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
17. desember 2013 November 2013 Redusert sal av petroleumsprodukt
22. november 2013 Oktober 2013 Redusert sal av petroleumsprodukt
16. oktober 2013 September 2013 Redusert sal av petroleumsprodukt
17. september 2013 August 2013 Redusert sal av petroleumsprodukt
16. august 2013 Juli 2013 Auka prisar på drivstoff
16. juli 2013 Juni 2013 Små endringar i det totale salet i juni
18. juni 2013 Mai 2013 Redusert sal i mai
24. mai 2013 April 2013 Auka sal i april
16. april 2013 Mars 2013 Redusert sal i mars
18. mars 2013 Februar 2013 Redusert sal i februar
19. februar 2013 Januar 2013 Auke i sal av fyringsprodukt og diesel
18. januar 2013 Desember 2012 Liten reduksjon i salet av petroleumsprodukt
17. desember 2012 November 2012 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. november 2012 Oktober 2012 Auka sal av petroleumsprodukt
15. oktober 2012 September 2012 Redusert sal av petroleumsprodukt

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - årleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
17. desember 2013 2013 Redusert sal av petroleumsprodukt
22. november 2013 2013 Redusert sal av petroleumsprodukt
16. oktober 2013 2013 Redusert sal av petroleumsprodukt
17. september 2013 2013 Redusert sal av petroleumsprodukt
16. august 2013 2013 Auka prisar på drivstoff
16. juli 2013 2013 Små endringar i det totale salet i juni
18. juni 2013 2013 Redusert sal i mai
24. mai 2013 2013 Auka sal i april
16. april 2013 2013 Redusert sal i mars
18. mars 2013 2013 Redusert sal i februar
19. februar 2013 2013 Auke i sal av fyringsprodukt og diesel
18. januar 2013 2012 Liten reduksjon i salet av petroleumsprodukt
17. desember 2012 2012 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. november 2012 2012 Auka sal av petroleumsprodukt
15. oktober 2012 2012 Redusert sal av petroleumsprodukt