239803_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
239803_tabell
statistikk
2016-06-15T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I mai 2016 ble det solgt 720 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffmai 2016, førebelse tal

Innhald