Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffapril 2015, førebelse tal

Innhald

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - månadleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
15. februar 2005 Januar 2005 Stor nedgang i salet av fyringsprodukt
17. januar 2005 Desember 2004 Stor auke i salet av diesel
14. desember 2004 November 2004 Auka sal av autodiesel i november
15. november 2004 Oktober 2004 Nedgang i petroleumsalet i oktober
15. oktober 2004 September 2004 Auka sal av autodiesel
15. september 2004 August 2004 Auka sal av petroleumsprodukt
17. august 2004 Juli 2004 Lågare sal av bilbensin
15. juli 2004 Juni 2004 Salet av petroleumsprodukt ned
15. juni 2004 Mai 2004 Redusert sal av bensin
18. mai 2004 April 2004 Auka sal av autodiesel
26. april 2004 Mars 2004 Salet av bensin og diesel aukar
15. mars 2004 Februar 2004 Redusert sal av fyringsprodukt
16. februar 2004 Januar 2004 Redusert sal av petroleumsprodukt
21. januar 2004 Desember 2003 Nedgang i petroleumssalget i desember
18. desember 2003 November 2003 Stor nedgang i petroleumsalget

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - årleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
15. februar 2005 2005 Stor nedgang i salet av fyringsprodukt
17. januar 2005 2004 Stor auke i salet av diesel
14. desember 2004 2004 Auka sal av autodiesel i november
15. november 2004 2004 Nedgang i petroleumsalet i oktober
15. oktober 2004 2004 Auka sal av autodiesel
15. september 2004 2004 Auka sal av petroleumsprodukt
17. august 2004 2004 Lågare sal av bilbensin
15. juli 2004 2004 Salet av petroleumsprodukt ned
15. juni 2004 2004 Redusert sal av bensin
18. mai 2004 2004 Auka sal av autodiesel
26. april 2004 2004 Salet av bensin og diesel aukar
15. mars 2004 2004 Redusert sal av fyringsprodukt
16. februar 2004 2004 Redusert sal av petroleumsprodukt
21. januar 2004 2003 Nedgang i petroleumssalget i desember
18. desember 2003 2003 Stor nedgang i petroleumsalget