Sal av petroleumsproduktjanuar 2010, førebelse tal

Innhald

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt - månadleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
15. februar 2006 Januar 2006 Auka sal av petroleumsprodukt
16. januar 2006 Desember 2005 Redusert sal av fyringsoljer
15. desember 2005 November 2005 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. november 2005 Oktober 2005 Auka sal av petroleumsprodukt
17. oktober 2005 September 2005 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. september 2005 August 2005 Auka sal av petroleumsprodukt
15. august 2005 Juli 2005 Lågt sal av fyringsprodukt
15. juli 2005 Juni 2005 Salet av petroleum svakt ned første halvår
15. juni 2005 Mai 2005 Framleis auka sal av diesel
19. mai 2005 April 2005 Stor auke i dieselsalet
15. april 2005 Mars 2005 Mindre sal av bensin - meir diesel
15. mars 2005 Februar 2005 Framleis nedgang i salet av fyringsprodukt
15. februar 2005 Januar 2005 Stor nedgang i salet av fyringsprodukt
17. januar 2005 Desember 2004 Stor auke i salet av diesel
14. desember 2004 November 2004 Auka sal av autodiesel i november

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt - årleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
15. februar 2006 2006 Auka sal av petroleumsprodukt
16. januar 2006 2005 Redusert sal av fyringsoljer
15. desember 2005 2005 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. november 2005 2005 Auka sal av petroleumsprodukt
17. oktober 2005 2005 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. september 2005 2005 Auka sal av petroleumsprodukt
15. august 2005 2005 Lågt sal av fyringsprodukt
15. juli 2005 2005 Salet av petroleum svakt ned første halvår
15. juni 2005 2005 Framleis auka sal av diesel
19. mai 2005 2005 Stor auke i dieselsalet
15. april 2005 2005 Mindre sal av bensin - meir diesel
15. mars 2005 2005 Framleis nedgang i salet av fyringsprodukt
15. februar 2005 2005 Stor nedgang i salet av fyringsprodukt
17. januar 2005 2004 Stor auke i salet av diesel
14. desember 2004 2004 Auka sal av autodiesel i november

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB